Erkende maatregelen

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

De overheid verplicht bedrijven met locaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Per 2019 komt daar de informatieplicht voor betreffende locaties bij. Het betreft energiebesparende maatregelen welke staan op de Erkende Maatregelenlijsten met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Organisaties moeten vanaf juli 2019 om de vier jaar het bevoegde gezag informeren over de genomen maatregelen.

Bedrijven met EED-audit
De informatieplicht geldt ook voor organisaties welke moeten voldoen aan de EED en elke 4 jaar een energie auditrapport laten opstellen. Ook hier zijn de Erkende Maatregelen het uitgangspunt.

Uitzonderingen informatieplicht
Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem, deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem, type C-bedrijven en deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) zijn vrijgesteld.

Chat openen
Kunnen wij u helpen?
Goedendag,

kunnen wij u helpen? Laat dan een berichtje achter en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.